fbpx

Blog

Ook KNVB gaat gebruik maken van Dotcomsport

De KNVB gaat gebruik maken van Dotcomsport voor het verder professionaliseren van het Jeugdplan Nederland. De KNVB zal per direct gebruik gaan maken van het spelervolgsysteem van Dotcomsport.

In het kader van talent herkenning en talentontwikkeling organiseert de KNVB het Jeugdplan Nederland. Het doel van het Jeugdplan Nederland is een podium bieden aan talentvolle spelers en speelsters (tussen O.11 en O.17) om hen de gelegenheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen in het voetballen en nog beter zijn/haar plaats te vinden in het voetballandschap, zo goed mogelijk passend bij zijn/haar niveau.

Het spelervolgsysteem zal gaan dienen als stabiel platform binnen de organisatie van het Jeugdplan Nederland en zorgt voor een gestructureerde en uniforme registratie van de geselecteerde talenten. Dotcomsport en de KNVB zijn er van overtuigd dat hierdoor een grote stap gezet kan worden in bovenstaand proces.
Gezamenlijk kijken wij dan ook uit naar een goede en langdurige overeenkomst!

Op de foto: Johan Henkes, Directeur Dotcomsport en Maurice Hagebeuk, Coördinator Jeugdplan Nederland KNVB

KNVB partners with Dotcomsport

The KNVB is partnering with Dotcomsport to further professionalize the Youth Plan Netherlands. The KNVB will immediately start using Dotcomsport’s player development system.

In relation to talent recognition and talent development, the KNVB organized the Youth Plan Netherlands. The goal of the Youth Plan Netherlands is to offer talented players (between U11 and U17) the opportunity to develop and to better find their place in the football environment, according to his/her level.

The player development system will serve as a stable platform within the organization of the Youth Plan Netherlands and will ensure a structured and unified registration of the selected talents. Dotcomsport and the KNVB are convinced that this will help take a major step in the above process.
Together we are looking forward to a good and long-term agreement!

Pictured: Johan Henkes, Director Dotcomsport and Maurice Hagebeuk, Coordinator Youth Plan Netherlands KNVB

Activeer je DotcomCoach jaarlicentie en krijg de eerste 14 dagen een gratis proefperiode.

Om uw betaalgegevens te verifiëren zal er een bedrag van €1,00 worden afgeschreven.

DotcomCoach

Activeer je DotcomCoach jaarlicentie en krijg de eerste 14 dagen een gratis proefperiode.

Om uw betaalgegevens te verifiëren zal er een bedrag van €1,00 worden afgeschreven.