fbpx

Blog

Dotcomsport goes Australia / New-Zealand

Via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is Dotcomsport gevraagd om mee te gaan op Handelsmissie naar Australië en Nieuw Zeeland.

Momenteel opereren wij in 7 verschillende landen met onze speler-en talentvolgsystemen en krijgen wij via ons netwerk dagelijks verzoeken over de hele wereld.
Voorop lopen is leuk, maar uitdagingen aangaan nog veel mooier! Onze Directeur Johan Henkes zal dan ook aanwezig zijn om met potentiele Australische en
Nieuw-Zeelandse sportorganisaties kennis te maken!

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, leidt de economische missie in Australië. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, leidt de economische missie in Nieuw-Zeeland. Deze missies lopen parallel aan de staatsbezoeken van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Australië en Nieuw-Zeeland. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van de missie.

Kortom ook het koninklijk huis zal straks Dotcomsport minded zijn!

Wij kijken uit naar alle nieuwe contacten! Dotcomsport- Software in beweging!

Meer informatie: www.rvo.nl/dotcomsport/

Through the Netherlands Enterprise Agency, Dotcomsport has been asked to participate in a trade mission to Australia and New-Zealand.

We are currently operating in 7 different countries with our player and talent development systems and through our network, receive daily requests from all over the world. Leading the way in fun but taking on challenges is even more fun! Our Director Johan Henkes will therefore be present to meet potential Australian and New-Zealand sport organizations!

Minister Lilianne Ploumen, of Foreign Trade and Development Cooperation, will lead the economic mission to Australia. The Minister of Economic Affairs, Henk Kamp, will lead the economic mission to New Zealand. The trade mission will be hosted at the same time as the state visit of King Willem Alexander and Queen Maxima to Australia and New-Zealand. The King and Queen will take part in some of the scheduled activities during the mission.

Even the Royal Family will be Dotcomsport minded soon!

We are looking forward to all new contacts! Dotcomsport – Software on the move!

More information: www.rvo.nl/dotcomsport/

Activeer je DotcomCoach jaarlicentie en krijg de eerste 14 dagen een gratis proefperiode.

Om uw betaalgegevens te verifiëren zal er een bedrag van €1,00 worden afgeschreven.

DotcomCoach

Activeer je DotcomCoach jaarlicentie en krijg de eerste 14 dagen een gratis proefperiode.

Om uw betaalgegevens te verifiëren zal er een bedrag van €1,00 worden afgeschreven.